fbpx

חלון לנושאים הקרובים לליבינו ולחוויות העבר.
מכתבים פרי עטם של אנשי הצוות, מהורים ותלמידים וחברים לדרך.

30/09/2021

הורים בעגול כותבים

17/01/2017

שותפות הדרך בין הורים וילדים בבית העגול

הורים יקרים, בחרתם להביא את היקר לכם מכל, את ילדיכם, לבית העגול. הבחירה הזו אינה מובנת מאליה, ובהרבה מובנים גם אינה פשוטה. זוהי בחירה עמוקה בדרך […]
17/01/2017

מכתב תחילת שנה 2019

שלום הורים יקרים מאוד. השנה נפתחה  ומיום ליום אנחנו לומדים מחדש להיות ביחד בבית העגול, נהנים ממה ששמח ופשוט, מתמודדים עם מה שמורכב וקשה. חיים. בתחילת […]
02/01/2017

על חופש וגבולות

עולם חדש וטוב אני אתן לך? מתישהו בחרנו לקחת אצבע ולסמן מעגל. לגזור תחום מתוך הרצף האינסופי. מרחב שבתוכו אנו נעים, מרצון או מאילוץ, מרחיבים, מצמצמים, […]